วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มหัศจรรย์Oneพระมหัศจรรย์Oneพระวันเพ็ญ 15 ค่ำ พระจันทร์กระจ่างฟ้า 

ท้องนภาในยามค่ำคืนที่เคยมืดมิด
ยามนี้สว่างนวลตามองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในกลางแจ้งได้ชัดเจน

อากาศเย็นสบายริมฝั่งน้ำที่ไหลเอื่อยๆ สะท้อนแสงนวลระยิบระยับ

บรรพชิตรูปหนึ่งมีแสงเรืองรองขยายเป็นรัศมี
นั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ควงไม้อัสสัตถพฤกษ์

"เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ 
เมื่อนั้น พราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ 
ดุจอาทิตย์อุทัยกำจัดมืดทำอากาศให้สว่างฉะนั้น"

คำอุทานประโยคแรกหลังจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้มีเพียงพระองค์ เพียงผู้เดียว ที่ได้พบเส้นทางสายกลางอันประเสริฐ 
ที่จะนำตนให้หลุดพ้นไปจากสังสารวัฎ อันหาเบื้องต้นและที่สุดได้โดยยาก

แต่ด้วยมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ จึงได้ออกโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย
ให้รู้เห็นตาม  ติดตามไปในเส้นทางอริยมรรค 

แค่เพียงเริ่มต้น เพียงพระองค์ แต่ก็ทำให้เกิดเส้นทางการหลุดพ้น 
ที่ผู้เดินทางไกลได้อาศัย เดินไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์กัน 

ผ่านกาลเวลามาห้าสิบกว่ารุ่น  
อริยสงฆ์ 
สมมติสงฆ์ 
อุบาสก 
อุบาสิกา 
ได้ช่วยกันทำนุบำรุงรักษา ดูแลพระศาสนา 
เพื่อรักษาเส้นทางแห่งการตรัสรู้นี้ไว้ 
ให้ยืนยาว 
คงอยู่ 
คู่พระศาสนาตลอดไป

ขยาย ความรู้ ออกไปสู่นานาทวีป น้อยใหญ่  
ทุกมุมโลกใบนี้ 
ให้ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่เส้นทาง
แห่งการหลุดพ้น 
ด้วยวิถีแห่งความ สงบ สะอาด สง่างาม 
ไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง และผู้อื่น 
เป็นที่พึ่งของโลก


ในแต่ละยุค พระเถระรุ่นแล้วรุ่นเล่า  
ผู้ทรงภูมิธรรม เป็นผู้นำของศิษย์ 
ทั้งชี้ ทั้งชวน 
เสมือนจุดคบเพลิงเดินนำหน้าไปบนเส้นทางสายนี้ 
เหล่าศิษยานุศิษย์ ก็ดำเนินรอยตามเถรวาทนั้น


ปีแล้ว ปีเล่า 
เดือนแล้วเดือนเล่า 
วันแล้ว วันเล่า 
หมู่คณะนั้น หมู่คณะนี้ 
สายนั้น สายนี้ 
พวกนั้น พวกนี้  
ก็เดินทางไปทางเดียวกัน 
เร็วบ้าง ช้าบ้าง  
กลางทางบ้าง ริมทางบ้าง  

ไม่ใช่เรื่องที่จะมาต่อล้อต่อเถียง 
เพราะมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน 


ในบรรดาหมู่คณะที่กำลังเดินบนเส้นทางสายนี้ 
กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ที่ทำตามคำสั่งสอนของพระเถระ 
พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร 
ด้วยหลักว่า หยุดเป็นตัวสำเร็จ  
รวมกลุ่มเดินทางมายาวนาน ตลอดชีวิต


ต่อมา พระเทพญาณมหามุนี ไชยบูลย์ ธัมมชโย  
ก็รับสานต่อ นำหมู่คณะ ตามคำสอนของพระศาสดา 
และ พระเถระ มุ่งมั่นที่จะพาหมู่คณะให้ไปให้ถึงฝั่งพระนิพพาน 
ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งปวง 

งานที่มองไม่เห็นถึงวันเวลาที่จะเสร็จสิ้นเมื่อใด  รู้เพียงแต่ว่า 

ขอให้ก้าวต่อไป  ก้าวต่อไป และ ก้าวต่อไป
อุปสรรค ที่ผู้ขวางการทำความดี จะต้องมีอย่างแน่นอน
จะมาในรูปของมนุษย์ที่ถูกมารเข้าสิง ให้ขัดขวางการทำความดี
หรือจะมีมาในเรื่องของความไม่พร้อม ด้านทรัพย์ ด้านสังคม 


"อุปสรรค มีไว้ให้ข้าม"  โอวาทของพระเถระ ที่ให้ศิษย์ได้นำไปใช้ ในการเดินทางไกลนี้

"ทำเฉยๆ ง่ายๆ สบายๆ "  ตลอดเส้นทาง ถึงความสำเร็จ ต้องสบาย

"หยุด นิ่ง เฉย อย่างสบายๆ"  สูตรสำเร็จ การวางใจ ทั้งง่าย กระชับ 

" เอาขนตาชนกัน"  สำหรับผู้มุ่งมั่น บีบคั้นตนเองจะเอาให้บรรลุ หรือ ดวงตาทะลุออกมาได้ ปลดปล่อยผ่อนให้สบาย

นี่เป็นตัวอย่างคำสอน ของพระเถระ ที่ชื่อว่า พระเทพญาณมหามุนี


ตลอดเวลา ห้าสิบกว่าปี ที่ท่านได้เข้าสู่เส้นทางนี้ 
แล้วได้ชี้ชวน ประคับประคอง 
นำพาศิษย์ทั้งหลายได้ติดตาม 
ท่านมา ไม่เคยมีเวลาไหนที่ท่าน
จะเว้นว่างจากการเห็นแก่ประโยชน์ 
ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

ทำชีวิตท่านให้ลำบาก 
ด้วยการต้องแบกภาระ นำพาหมู่คณะ 
ดูแลศิษย์ทั้งหลาย ที่มากมายไปด้วยจำนวน 
นิสัยที่แสนจะต้องเอาอกเอาใจ  
อารมณ์ที่ต้องมานั่งทนรองรับ  
น้ำคำที่ผู้ไม่รู้ทั้งหลายต่างมอบประเคนให้ 

แต่ท่าน ก็ยังมุ่งมั่นบนเส้นทางนี้ 
มิเปลี่ยนแปลง 
ทำหน้าที่นำหมู่คณะ 
เป็นอาจารย์ที่แสนมหัศจรรย์ ของศิษย์ 
ที่ปฏิบัติตามหลัก เถรวาทโดยแท้

เป็นอาจารย์หนึ่งเดียว ที่ศิษย์ขอติดตาม...

มหัศจรรย์Oneพระ... 

กราบ กราบ กราบ

95 ความคิดเห็น:

 1. สุดยอดของประวัติศาสตร์ !!! ประวัติศาสตร์แห่งการสร้างความดี !!!

  ตอบลบ
 2. ขอตามติด และติดตามไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 3. ท่านตามรอยพระศาสดา ไม่ได้ออกนอกเส้นทางเลย หลังอิงต้นโพธิ์ หาใช่ต้นไทรไม่ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 4. คำสอนของหลวงพ่อธัมมชโย เป็นคำสอนที่บริสุทธิ์และปรารถนาดี ต่อผู้ฟัง

  ตอบลบ
 5. กราบอนุโมทนาบุญครับผม

  ตอบลบ
 6. กราบอนุโมทนาบุญครับผม

  ตอบลบ
 7. หลวงพ่อท่านไม่เคยหวั่นในสิ่งใดๆในการสร้างบารมี สาธุๆลูกขอสร้างบารมีติดตามไปทุกชาติๆ

  ตอบลบ
 8. กราบอนุโมทนาบุญ..สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 9. โอวาทหลวงพ่อทรงคุณค่า&เป็นกำลังใจให้เราเสมอเอย.

  ตอบลบ
 10. ขอกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 11. กราบ กราบ กราบ ปลื้มๆที่มีบุญได้มาเจอพระพุทธศาสนาและเป็นลูกหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 12. พวกเราโชคดีจัง ที่ได้พบท่าน ต้องเร่งสร้างบารมีให้ได้ติดตามท่าน ไปสร้างบารมีตลอดไป

  ตอบลบ
 13. กราบ กราบ กราบ สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 14. เห็นด้วยกับความดีงามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกประการ

  ตอบลบ
 15. มีเป้าหมายและอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว การทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลก เพื่อให้ทุกๆคนได้รู้เป้าหมายและความจริงของชีวิตว่า "เราเกิดมา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญสร้างบารมี" แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม ก็ยังคงมุ่งมั่นฝึกฝนอบรมตนเองและเดินหน้าสร้างบารมีกันต่อไป จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดฯ

  ตอบลบ
 16. นับเป็นบุญของเราโดยแท้ที่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมดังเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 17. สาธะ สาธะ สาธุ ครับผม

  ตอบลบ
 18. สาธุๆๆ อนุโมทามิ

  ตอบลบ
 19. สาธุ กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 20. กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 21. ภาคภูมิใจที่สุดที่เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 22. กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 23. ปลื้มใจจังค่ะเมื่ออ่านจบ

  ตอบลบ
 24. ปลื้มใจจังค่ะเมื่ออ่านจบ

  ตอบลบ
 25. กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 26. กราบอนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 27. สุดยอดของการสร้างบารมีที่สง่างาม กราบ กราบ กราบ

  ตอบลบ
 28. ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 29. ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุๆๆ♡♡♡

  ตอบลบ
 30. ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุๆๆ♡♡♡

  ตอบลบ
 31. ยอดเยี่ยมมากที่สุดในโลก สง่างามที่สุด กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุๆๆ♡♡♡

  ตอบลบ
 32. ยุคชาวศิวิไล มหัศจรรย์oneพระ เทรน์สุดๆ พระพุทธศาสนามีการทำบุญอึทิศส่วนกุศลผู้ตาย

  ตอบลบ
 33. ดีใจที่ได้เจอหลวงพ่อ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 34. ไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไป..แม้ใครไม่เห็นแต่ตัวเรานั้นแหละเห็น..เราทำเราปลื้มความสุขทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นของเราและคงอยู่ไปกับเราตลอดไป...

  ตอบลบ
 35. ขอติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกภพชาติเช่นกันเจ้าคะ

  ตอบลบ
 36. เกิดมามีบุญที่อ่านแล้วเข้าใจกว่าผมจะเข้าใจก็ศึกษามาหลายแห่งหลายที่ไม่ปิดใจผมจึงเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

  ตอบลบ
 37. วันพระจะได่อุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้วด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 38. วันพระจะได้ส่งบุญให้พ่อที่ละโลกไปแล้ว

  ตอบลบ
 39. กราบอนุโมทนาบุญ สาธุครับ

  ตอบลบ
 40. กราบอนุโมทนาบุญ สาธุครับ

  ตอบลบ
 41. สาธุ พระรัตนตรัยมีคุณไม่มีประมาณ

  ตอบลบ
 42. อนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ
 43. กราบอนุโมทนาบุญต่อบทความประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีและหมูคณะที่งดงามเจ้าค่ะ สาธุ เราจะสร้างบารมีไปด้วยกันนะเจ้าคะ

  ตอบลบ
 44. อนุโมทนาสาธุการ สาธุครับ

  ตอบลบ
 45. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ... สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 46. สาธุเจ้าค่ะ เป็นบทความที่ให้กำลังใจมากมายเลยค่ะ

  ตอบลบ
 47. สาธุครับ เราลูกศิษย์หลานศิษย์ ต้องเดินตามรอยมหาปูชนียาจารย์

  ตอบลบ
 48. กราบ กราบ กราบ มหัศจรรย์ One พระ

  ตอบลบ
 49. สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 50. สาธุครับ. อนุโมทนาบุญด้วยครับ

  ตอบลบ
 51. สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 52. ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 53. ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ